ActionScript jatkokurssi

 

Kurssilla keskitytään actionscript ohjelmointiin ja flashin visuaalisiin tekniikoihin vuorovaikutteisessa kerronnassa ja pelillisissä sovelluksissa.

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee Flashin erilaisten visuaalisten tekniikoiden yhdistämisen ja soveltamisen vuorovaikutteisessa kerronnassa ja/tai pelillisessä sovelluksessa. Opiskelija hallitsee actionscriptin olio-ohjelmoinnin perusteet.

Edeltävät tiedot/taidot: Flashin perusteet (piirtotyökalut, symbolit, kirjasto, MovieClip objekti, tasot, animoinnin perustekniikat) Actionscriptin/javascriptin perusteet

 

Kurssirunko:

 • Actionscript kertaus: muuttujat, operaattorit, array-objekti, ehtolauseet, silmukat, merkkijonot, funktiot
 • Olio-ohjelmointi
 • Piirtäminen flashissa
 • Flashin animointitekniikat
 • Displaylist, blendmoodit, filtterit
 • Date, Math-objektit, tapahtumakäsittely
 • kuvat ja teksti flashissa
 • Piirto API
 • Actionscript animaatio
 • Video flashissa
 • Ääni flashissa
 • Vuorovaikutteinen kerronta
 • Peli-algoritmeja
 • Bitmapdata objekti
 • Papervision 3D
 • Harjoitusprojekti

Esimerkit:

Tutorialeja netistä

Extra tutorialit:

 

spostiosoote kuvana