Flash 3d ohjelmointi workshop

 

Away3D on avoimen lähdekoodin luokkakirjasto 3D grafiikan ja animaation luomiseen Flash playerissä.

Kurssilla käydään läpi Away3D luokkakirjaston soveltamisen perusteet flash/actionscript ohjelmointiympäristössä.

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee Flashin ja Away3D kirjaston soveltamisen ja siihen liittyvän actionscript ohjelmoinnin perusteet.

 

Kurssirunko:

  1. 3D kirjaston käyttöönotto flash kehitysympäristössä, oliopohjaisen actionscript ohjelmoinnin alkeet
  2. 3D skenen luonti, 3D primitiivit
  3. materiaalit, tekstuurit
  4. interaktiivisuus
  5. 3D kamera
  6. animointi
  7. sävytys
  8. ulkoiset 3D mallit
  9. filtterit ja efektit, 3D teksti
  10. 3D-flash projektin julkaisu websivulla

 

Flash 3D Esimerkkejä