Tällä sivulla listaillaan luennoilla käydyt asiasisällöt

LUENTO 1 intro html ja css koodiin

Moniste

Terminologia:

Dremanweaver:

HTML Tägit:

<!DOCTYPE HTML>
dokumenttityyppi html5
html
dokumentti kokonaisuudessaan
head
sivun otsakeosa
title
ulkoinen otsikko
meta
metadata (esim merkiston koodaus: charset="utf-8")
body
dokumentin runko
p
tekstin kappale
h1-h6
tekstin otsikkotasot
ul
numeroimaton lista
ol
numeroitu lista
li
listan alkio
div
lohko
style
tyylisäännöstö

css tyylit:

LUENTO 2 linkit, kuva html dokumentissa

Moniste

Terminologia css tyylit:

HTML Tägit:

a
linkki
img
kuva html dokumentissa
blockquote
pitkä lainaus, lohkolainaus
br
pakotettu rivinvaihto
link
linkkiviittaus
<!-- -->
html kommentti
html entiteetit
esim. kulmasulje > &gt;

css tyylit:

LUENTO 3 linkkien ja tekstin tyylit

HTML Tägit:

cite
viittaus kirjaan tms. sen nimellä
span
tekstiä ryhmittävä elementti
strong
tekstin voimakas korostus
em
tekstin korostus

css:

LUENTO 4-5 css laatikkomalli

Terminologia, yms:

css linkkien tyylit / pseudovalitsimet/ reunaviivat:

LUENTO 6 kuvat web sivulla

Terminologia, yms:

HTML Tägit:

img
"tekstielementti" (inline) kuva

css:

LUENTO 8 table tagi ja css

HTML Tägit:

table
taulukko
caption
taulukon seloste
tr
taulukon (vaaka)rivi
td
taulukon datasolu
th
taulukon otsikkosolu
 
 

esimerkki dataa: http://tilastokeskus.fi/til/jvie/tau.html
esim: Internetin käyttö 2002 - 2010 (Excel)

LUENTO 10 css positiointi ja taitto

Css

KOE 30.04.12

Kokeen ohjeet:

Koetehtävä:

laadi linkissä:
http://juy.fi/kurssit/web/verkkopalvelu/koe3004/

näkyvän sivun mukainen html ja css koodaus

linkki löytyy myös näin:
juy.fi > Koulutus / workshops > html/css > Kokeet linkki päivän 30.4. kohdalla

(huom jos IE sanoo: Javascript required ja näyttää alhaalla kuvaketta:

Paina nappia ”Salli estetty sisältö”

tehtävän aloitustiedostot löytyvät Y asemalta:

Y:\Käpylä\AV-Viestinta_2\11D\verkkopalvelu\koe3004

  1. kopioi kansio nimeltään koe3004 itsellesi
  2. Nimeä tiedosto htmlkoe3004.html uudelleen nimellä omasukunimi_htmlkoe3004.html kirjoita myös nimesi title elementtiin
  3. laadi html/css koodit
  4. palauta koko paketti html, css ja kuva tiedostot juurikansioineen zipattuna sähköpostiin jukka.ylitalo@edu.hel.fi

 

vinkit aluksi:
Muista validaattorit:
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
Dreamweaverin html validointi: File >Validate > Validate Current document

Linkkejä 1