Tietokantaohjelmointi

 

Metropolia AMK 25.10. -12.12.11

Metropolia ops: "Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja hyödyntää tietokantoja ohjelmointiprojekteissa."


Kurssityöskentely koostuu tutorialeista, harjoitustehtävistä ja projektityöstä. Dokumentointi oppimis/projektipäiväkirjana.

Kurssin sisällöt :

 1. 25.10 09.15-12.00 php kertaus, mysql: taulun luominen
 2. 7.11 09.15-15.00 php , mysql: taulun luominen, sql kyselyt: select kyselylause, distinct, order, where määreet, insert, update, delete, tietokoosteet: count, group by
 3. 14.11 09.15-12.00 sql kyselytehtävät: kyselytulosten filtteröinti: operaattorit
 4. 24.11, 09.15-12.00 php ja mysql: dataa sql tauluun web lomakkeella
 5. 24.11, 12.30 - 15.00 php ja mysql: tietokantapohjainen web sisältö / Verkkokauppa esimerkki
 6. 25.11, 09.15-12.00 Verkkokauppa esimerkki
 7. 25.11, 12.30 - 15.00 CMS case study
 8. 30.11, 09.15-12.00 session hallinta, sql taulun normalisointi, usean taulun liitoskyselyt
 9. 30.11, 12.30 - 15.00 harjoitusprojekti
 10. 8.12, 09.15-12.00 harjoitusprojekti
 11. 8.12, 12.30 - 15.00 harjoitusprojekti
 12. 12.12 09.15-12.00 harjoitusprojekti
 13. 12.12 12.30 - 15.00 harjoitusprojekti

Oppimis/projektipäiväkirja ohjeistus: DL 16.12.11 emailiin: jukka.ylitalometropolia.fi
1-2 sivua

harjoitusprojektin dokumentaatiossa ainakin:

 • sovelluksen ominaisuudet
 • create table SQL lauseet
 • selitykset käytetyistä SQL tauluista, sarakkeista, esimerkkidataa (insert lauseet)
 • jatkokehitys mahdollisuudet

Kurssin esitiedot: php ja mysql alkeet

 

Luennot

Luento 1

Luento 2

 • php:
 • SQL:
  • SELECT
  • FROM
  • WHERE
  • ORDER BY
  • DISTINCT
  • GROUP BY
  • UPDATE
  • DELETE
 • SQL tietotyypit:
  • VARCHAR
  • INT
 • SQL perusavain:
  • PRIMARY KEY
 • Sql kysely esimerkit

Luento 3

 • sql harjoitukset
 • sql:
  • filtteröinti
   • AND, OR, NOT, BETWEEN, IN

Luento 4-5

 • php / sql harjoitukset
 • php ja mysql: dataa sql tauluun web lomakkeella
 • sql taulun sisällön näkymä websivulla
 • verkkokauppa esimerkki

Luento 6-7

Luento 8

 


Kurssin oheiskirjallisuus

 • Luku 7. "Database Design" kirjasta Tim King, George Reese, Randy Yarger, Hugh E. Williams: "Managing & Using MySQL"
 • Alan Beaulieu: Learning SQL
 • Kevin Yank: Build your own database driven web site using PHP & MySQL

spostiosoote kuvana