Kurssin ohjelma:

  • Johdatus html kieleen
  • html tiedosto harjoitus
  • perus tagit: html, head, title, body, h, p
  • linkit (a elementti)
  • lohkoelementti ja tekstielementti
  • käsitteet ( inline, block)
  • lohko- ja tekstielementti tagit (img, br, em, strong, blockquote, div jne.)
  • listat
  • css suorakaidemalli
  • css asemointi, taitto tagit
  • taustakuvat
  • taustakuvat css taiton osana
  • faux column tekniikka
  • ekstra harjoitukset: lainaus & linkit (monisteen esim1)
  • html-lomakkeet
  • html tagejä ja määritteitä: abbr,  acronym, code, cite, title, ­   jne.
  • johdatus Dreamweaveriin
  • kuvakartat
  • koe

Linkkejä

extraa:

Kirjallisuutta:

 

Edelliset toteutukset