C++ peliohjelmoinnin perusteet

C++ peliohjelmoinnin perusteet

 

Kurssilla käydään läpi c++ ohjelmoinnin perusteet pelisovelluksia esimerkkeinä käyttäen. Kurssi koostuu käytännön c++ ohjelmointiharjoituksista, joita tehdään jokaisen päivän aiheeseen liittyen.

 1. c++ perusteet
  • ensimainen C++-ohjelma
  • kehitysympäristöt (Visual Studio Express, qt designer, Code Blocks)
  • tietotyypit ja muuttujat
  • operaattorit
  • totuusarvot, ehtolauseet ja
  • silmukat
  • loogiset operaattorit
  • while loop
  • for loop
  • satunnaisluvut
  • "Game Loop"
  • merkkijonot ja taulukot
  • moniulotteinen taulukko
 2. Ohjelmoinnin perusrakenteita:
  • funktiot
  • funktiot parametreilla
  • palautusarvot
  • ylikuormitus
 3. Standard Template Library, Vektorit, iteraattorit
 4. Viittaukset, Osoittimet
  • osoittimet ja taulukot
 5. Luokat
  • uusien tyyppien luominen
  • muodostin
  • näkyvyysalueet
  • staattiset datajäsenet
 6. Dynaaminen muisti
 7. Periytyminen ja polymorfismi
 8.  

 

 

Linkkejä

Kirjallisuus

 • Dawson, M.:Beginning C++ Through Game Programming

Esitiedot:

 • Ohjelmoinnin perusteet jollain muulla ohjelmointikielellä