Metropolia amk 09.11.10—19.11.10

Graafinen suunnittelu

Poissaolon korvaavia tehtäviä

 

9.11.10 Aamupäivä
Käy läpi https://publications.theseus.fi/ linkistä löytyviä aikaisempia opinnäytetöitä. Etsi kolme työtä, jotka ovat mielestäsi kiinnostavia ja lue niiden tiivistelmät. Miten näissä töissä ilmenee tutkimusongelma? teoreettinen viitekehys ja/tai menetelmävalinta? (katso tarvittaessa myös itse lopputyötä)
Kirjaa havaintojasi ja ajatuksia 1/2-1 A4 tekstiksi.
 
9.11.10 Iltapäivä
Lue kirjasta : Juha T. Hakala: Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille vapaavalintaisesti väh 20 sivua ja referoi tekstiä. Mitä uusia ajatuksia opinnäyteötyön tekemisestä lukiessa heräsi?
Kirjaa ajatuksia 1/2-1 A4 tekstiksi.
 
10.11.10 Aamupäivä
Lue kirjasta Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara: Tutki ja kirjoita kappale I.3 (Kirjoittaminen tutkimusprosessin osana). Referoi tekstiä ja kirjaa vapaamuotoisesti sen pohjalta syntyneitä ajatuksia 1/2-1 A4 tekstiksi.
 
10.11.10 Iltapäivä

tee a) tai b)

a) Sama kuin 9.11.10 Aamupäivän tehtävä

b) Lue kirjasta Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara: Tutki ja kirjoita kappale II.2 (Aiheen valinta ja rajaaminen). Referoi tekstiä ja kirjaa vapaamuotoisesti sen pohjalta syntyneitä ajatuksia 1/2-1 A4 tekstiksi.

 
18.11.10 Aamupäivä (tiedonhaku)
tutustu sivulta http://www.aralis.fi/metropolia/kayttajakoulutus.html
löytyvään ppt tiedostoon "Tiedonhaun perusteet"
Etsi kirjallisuutta, artikkeleita omaan aiheeseesi liittyen (jos aihetta ei vielä ole valitse jokin "harjoitusaihe"). Laadi 1/2-1 A4 raportti, josta ilmenee muutamalla lauseella aiheeseesi liittyviä tiedonhaun valintoja:
  1. Määrittele tutkimusongelma, johon liittyen etsit aineistoa
  2. mitä hakusanoja valitsit?
  3. Mistä etsit kirjallisuutta, artikkeleita tai muuta aineistoa?
  4. arvioi hakutuloksia
 
18.11.10 Iltapäivä (käsitteellistäminen)
Käy läpi https://publications.theseus.fi/ linkistä löytyviä aikaisempia opinnäytetöitä. Etsi esimerkkejä siitä miten jokin opinnäytetyön tiivistelmässä listattu avainsana on tekstissä määritelty. Listaa 2-3 opinnäytetyötä ja kirjaa vapaamuotoinen arviosi siitä miten käsitteiden määrittely on mielestäsi onnistunut (sisällytä arvioosi ainakin yksi suora lainaus opinnäytetyöstä, joka sisältää käsitteen määrittelyn) Pituus 1/2-1 A4.
19.11.10 Aamupäivä
Lue kirjasta Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara: Tutki ja kirjoita n. 30 sivua vapaavalintaisesti kappaleista II.5 (Metodologiset ja teoreettiset lähtökohdat), II.7 (Aineiston hankinnan suunnittelu) tai II.8 (Tutkimustyypit ja aineiston keruun perusmenetelmät). Referoi lukemaasi tekstiä ja kirjaa vapaamuotoisesti sen pohjalta syntyneitä ajatuksia 1/2-1 A4 tekstiksi.
 
19.11.10 Iltapäivä
Käy läpi https://publications.theseus.fi/ linkistä löytyviä aikaisempia opinnäytetöitä. Etsi 1-2 esimerkkityötä, jossa on sovellettu aineistonhankintatapana haastattelua, kyselyä ja/tai havainnointia. Kirjaa valikoivan luennan (tiivistelmä, sisällysluettelo, pdf lukijan etsi-toimintoa apuna käyttäen) pohjalta havaintosi siitä miten työssä kyseistä aineistohankintatapaa on sovellettu. Pituus n. 1 A4.
 
Tehtävien viim. palautusp. 4.12. 2010 e