Kulttuurien tuntemus

 

Av-Stadi Helsingin tekniikan alan oppilaitos - Heltech 14.2.-4.4.2008

Kun yritykset kansainvälistyvät on kansainvälinen kanssakäyminen on yhä yleisempää. Siksi yhä useammin myös törmätään kulttuurieroihin, joitka voivat aiheuttaa haasteita viestinnälle. Tällä kurssilla opiskellaan kulttuurieroja.

Kurssin sisältö:

 • kulttuurin käsite
 • kulttuurierot
 • kulttuuri-identiteetti
 • "kulttuurien yhteentörmäys"
 • uskontojen merkitys eri kulttuureissa
 • tapakulttuurien erot (etiketti)

Ohjelma

 1. 14.2. Luento: johdanto, alustus kulttuurin käsitteestä, Ryhmätyötehtävän anto
 2. 26.2. Luento: näkökulmia kulttuurin ilmenemismuotoihin, kulttuurieroihin
 3. 27.2. Dokumentit Islamista ja hindulaisuudesta
 4. 28.2. Ryhmätöiden esitykset: eri maiden kulttuurit
  • Luento: maailman suuret kulttuurikokonaisuudet:
   historiallinen katsaus ja S. Huntingtonin hahmotelmat
 5. 12.3. Ryhmätöiden esityksiä
  • Elokuva kulttuurieroista
 6. 14.3. Vierailu museossa
 7. 27.3. Vierailu teatterissa
 8. 4.4. keskustelu ja yhteenveto kurssin aiheista