Flash-peliohjelmointi tutorial 4c

 

Tutorial 4c

 

Lisää ominaisuuksia maze pelin rakenteluun jatkuu edellisestä 04b :

 

toinen taso

 1. starttinappulan ohjaus siirretään SokkeloMain luokkaan (FLA tiedoston luokka: kirjoita SokkeloMain FLA tiedoston luokkakenttään) , ekan tason movieclip:in instanssin nimi taso1
  package 
  {
  
  	import flash.display.MovieClip;
  	import flash.events.MouseEvent;
  
  	public class SokkeloMain extends MovieClip
  	{
  
  		var pelinaloitusnappi:PelinAloitusNappi;
  
  		public function SokkeloMain()
  		{
  			// constructor code
  
  			init();
  		}
  		function init():void
  		{
  
  			pelinaloitusnappi = new PelinAloitusNappi();
  			addChild(pelinaloitusnappi);
  			pelinaloitusnappi.x = 200;
  			pelinaloitusnappi.y = 200;
  			pelinaloitusnappi.addEventListener(MouseEvent.CLICK, aloitusNappiaPainettu);
  		}
  
  		function aloitusNappiaPainettu(event:MouseEvent):void
  		{
  			removeChild(pelinaloitusnappi);
  
  			taso1.aloitaPeli();
  		}
  	}
  }
  
 2. kun peli voitetaan eli gameover won tilassa: taso 1 poistetaan stagelta ja taso 2 tuodaan stagelle
  1. kopioi tason 2 fla tiedostosta kirjastosta tarvittavat movieclipit (huom! uudelleen nimeä jos tulee samanimi konflikteja)
  2. kun kopioitaessa tulee Ikkuna: Resolve Library Conflict: valitse viimeinen: Put duplicate items...
  3. 2 tason luokkanimi pitää vaihtaa
 3. SokkeloMain luokkaan lisätään lihavoidut:
    package 
  {
  
  	import flash.display.MovieClip;
  	import flash.events.MouseEvent;
  
  	public class SokkeloMain extends MovieClip
  	{
  
  		var pelinaloitusnappi:PelinAloitusNappi;
  		var sokkelo_taso2:Sokkelo_taso2;
  
  		public function SokkeloMain()
  		{
  			// constructor code
  
  			init();
  		}
  		function init():void
  		{
  			sokkelo_taso2 = new Sokkelo_taso2();
  			pelinaloitusnappi = new PelinAloitusNappi();
  			addChild(pelinaloitusnappi);
  			pelinaloitusnappi.x = 200;
  			pelinaloitusnappi.y = 200;
  			pelinaloitusnappi.addEventListener(MouseEvent.CLICK, aloitusNappiaPainettu);
  			taso1.subscribe(this);
  		}
  
  		function aloitusNappiaPainettu(event:MouseEvent):void
  		{
  			removeChild(pelinaloitusnappi);
  
  			taso1.aloitaPeli();
  		}
  		public function lataaToinenTaso():void
  		{
  			trace("jee");
  			
  			 removeChild(taso1);
  			addChild(sokkelo_taso2);
  			sokkelo_taso2.aloitaPeli()
  		}
  
  
  	}
  }
    
 4. Sokkelo_taso1 luokkaa editoidaan:
  1. lisää muuttujan esittely luokan alkuun:
       
       	public class Sokkelo_taso1 extends MovieClip
   	{
   		var saalisSaldonLukum:int = 0;
   		var mainController:Object;
       
  2. gamover ehtolause:
       if (player.hitTestPoint(exit.x,exit.y,true))
   			{
   				var gameOverWon:GameOver=new GameOver();
   				gameOverWon.messageDisplay.text = "You Won!";
   				//parent.addChild(gameOverWon);
   
   				mainController.lataaToinenTaso();
   			}

   lisätään uusi metodi Sokkelo_taso1 luokkaan,jota SokkeloMain luokasta kutsutaan

         
   		function subscribe(mainController:Object):void
   		{
   			this.mainController = mainController;
   		}
 5. Sokkelo_taso2 luokassa tarkistus että aloitusnappi koodit on poistettu tai piilossa

    //var pelinaloitusnappi:PelinAloitusNappi;
    
    /*pelinaloitusnappi = new PelinAloitusNappi();
  			addChild(pelinaloitusnappi);
  			pelinaloitusnappi.x = 500;
  			pelinaloitusnappi.y = 500;
  			pelinaloitusnappi.addEventListener(MouseEvent.CLICK, aloitusNappiaPainettu);*/
        
        
        /*		function aloitusNappiaPainettu(event:MouseEvent):void
  		{
  			removeChild(pelinaloitusnappi);
  			stage.focus = this;
  			focusRect = false;
  
  			aloitaPeli();
  		}*/
    
 6. siirrä rivit:
  	stage.focus = this;
  	focusRect = false;
        
  aloitaPeli() metodiin
 7. muutetaan kopioidut duplikaatti movieclipit,käyttämään uusia luokkia esim tason 2 luokkaa Wall2
 8. luodaan Wall2 ja luokka: (perii Wall luokasta)
    
  package 
  {
      public class Wall2 extends Wall
      {
      }
  }
    
 9. jatketaan samalla pelihahmolla 2 tasossa: vaihda pelihahmo mc
 10. playpausenappi:
  1. luo movieclip: jossa kaksi tasoa:
   1. dynaaminen tekstikenttä
   2. tausta
  2. luokkanimi (export for as: PlayPauseNappiMc)
  3. luokan PlayPauseNappiMc koodi:
       
       
   package 
   {
   	import flash.display.MovieClip;
   	import flash.events.MouseEvent;
   
   	public class PlayPauseNappiMc extends MovieClip
   	{
   		public var playpaalla:Boolean;
   		public function PlayPauseNappiMc()
   		{
   			// constructor code
   			stop();
   			playpaalla = false;
   			addEventListener(MouseEvent.CLICK, nappiaPainettu);
   		}
   		function nappiaPainettu(event:MouseEvent):void
   		{
   			//trace("jeee");
   			if (!playpaalla)
   			{
   				playpaalla = true;
   				nappiteksti.text = "PAUSE";
   			} else {
   				playpaalla = false;
   				nappiteksti.text = "PLAY";
   			}
   		}
   	}
   }
   
       
  4. tuodaan PlayPauseNappiMc.as luokkatiedosto samaan kansioon kuin Maze peli tiedstot
  5. kopioi PlayPauseNappiMc symboli maze pelin FLA tiedoston kirjastoon
  6. vaihdetaan SokkeloMain luokassa viittaus PelinAloitusNappi:sta PlayPauseNappiMc luokkaan
       
   	var pelinaloitusnappi:PlayPauseNappiMc; 
       

   konstruktorissa uusi koodi näin:

   	pelinaloitusnappi = new PlayPauseNappiMc();
       

   lisää lihavoidut SokkeloMain luokkaan

       
       		function aloitusNappiaPainettu(event:MouseEvent):void
   		{
   			removeChild(pelinaloitusnappi);
   			addChild(taso1);
   			//setChildIndex(taso1,0);
   			taso1.x = -2;
   			taso1.y = -2;
   			
   			taso1.aloitaPeli();
   			addChild(pelinaloitusnappi);
   			pelinaloitusnappi.x= 10;
   			pelinaloitusnappi.y= 570;
   			pelinaloitusnappi.width = 70;
   			pelinaloitusnappi.height = 30;
   		}
       

   display_list_programming_as3