Katoavat työpaikat?

Alkuvuodesta uutisoitiin työpaikoista ja työtehtävistä jotka ehkä tulevaisuudessa katoavat.

http://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Muistio-Brief-22.pdf

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/65587-raportti-nama-ammatit-haviavat-ensin-suomesta-onko-omasi-listalla

Mikä on ohjelmistosuunnittelijan rooli tässä kehityksessä?

Lienee niin, että ainakin periaatteessa kaikkien tietokoneohjelmien tarkoitus on helpottaa elämää siten, että manuaalisen työn määrä vähenee. Kun työ automatisoidaan, se ”katoaa”.

Lue loppuun

Jatko-opiskelua

Tutkimussuunnitelmaa:

Taideteollisen alan tutkimukseen liittyvän sähköisten tietohakujen hallintasovelluksen kehitys

Application for managing electronic searches for researchers

avainsanat: hakukone, verkko-ohjelmointi, selaimen lisäosat, tietokanta, ohjelmointi, Javascript, Python, Ruby, tiedon louhinta, kone-oppiminen, natural language processing

Johdanto

Internetin tarjoama tietomassa tarjoaa tutkijalle tiedonhallinnan haasteen. Tämä haaste on myös mahdollisuus sillä periaatteessa sähköiset aineistot mahdollistavat kattavan kartoituksen siitä minkälaista tutkimusta ja tietoa omasta tutkimusalueesta maailmalla löytyy. Lue loppuun