Aihearkisto: Uncategorized

”Cancel culture” ilmiön ruumiinavaus

Kuka on turvassa ”cancel culture” ilmiöltä? Ei edes Yhdysvaltain presidentti. Voisi ehkä ajatella, että ainoat jotka ovat ”turvassa” ovat suurten nettikorporaatioiden omistajat tai pomot, mutta tuskin hekään ovat turvassa. Tarvitaan vain kriittinen massa emotionaalista energiaa somessa ja kuka tahansa saattaa olla seuraavaksi ”muilutettu” yhteiskunnan perustoimintojen marginaaliin.

Lue loppuun

Sananvapaus, totuus ja nihilismi

Noniin hesari julkaisi ihan suht tasapainoisen jutun tästä Räsäseen kohdistuvasta esitutkintatehtailusta tai ”tutkintakierteessä”.

Paljastuu, että Räsästä on kuulusteltu jo kolme kertaa tuntikausia.

Voiko selkeämmin viesti mennä perille, että jos jatkossa P.R. julkisuudessa tuo esille tulkintansa ja uskomuksensa liittyen homoseksuaalisuuteen, niin se poikii automaattisesti uuden esitutkintaprosessin edellisten jo neljän lisäksi ja tuntikausien kuulustelusessiot.

Lue loppuun

Ilmastomuutosnarratiivin dekonstruktio

Ilmastomuutos on totta! Tämä väite voisi olla ehkä ilmastomuutosnarratiivin yksi kiteytys. Skeptikot ajattelevat, että vielä on avoimia kysymyksiä ja jotkut tosiuskovaiset ovat vakuuttuneet, että maailmanloppua ei voi enää käytännössä välttää.

Väitteet suuntaan tai toiseen eivät tietenkään tarkoita mitään jos narratiivin väitettä ei hieman tarkemmin määritellä.

Rekonstruktioni ilmastomuutosnarratiivin pääväittämistä on seuraava:

1) maapallon keskilämpötila on noussut viimeisen 100 vuoden aikana n. 1 C.
2) tämän lämpötilan nousua selittää kasvihuonekaasut kuten hiilidioksidi
3) on ennakoitavissa, että keskilämpötila jatkaa siksi nousuaan jos ei hiilidioksidipäästöjä vähennetä
4) jos keskilämpötila jatkaa nousuaan siitä seuraa monia ongelmia

Ja nyt seuraa pieni ”kerettiläinen” kriittisen ajattelun harjoitus. Kannattaa laitta turvavyöt kiinni!

Lue loppuun

Viiden ulottuvuuden kuvitteluharjoitus

Varoitus: tämä kirjoitelma sisältää estotonta ontologista spekulaatiota

Jokainen meistä osaa kuvitella 3 ulottuvuutta. Myös yksi ja kaksi-ulotteiset ”maailmat” ovat meille aika tuttuja jokapäiväisestä arkielämästä. Neljäs ulottuvuus on myös suhteellisen helppo mieltää jos vaikka ajattelemme aikaa neljäntenä ulottuvuutena. Ajatuskokeenahan voidaan ajatella, että aika voitaisiin ”litistää” nollaan aikaan ja tämä ajan ulottuvuus voitaisiin kuvitella silloin neljäntenä tila-ulottuvuutena. Aika olisi silloin vain yksi ”tila”-ulottuvuus lisää. Jos näin voisi tehdä silloin voisi aikamatkustaminen olla nykyistä helpompaa. Tietysti ongelma on se, että tulevaisuutta ei voi ottaa mukaan tähän ajan ulottuvuuden litistelyyn. Sen voisi tehdä vain jos maailma olisi täysin deterministinen. Mutta ongelmana on vapaa tahto. Ihminen toimijana, jolla on vapaa tahto, tekee ajan ulottuvuuden ”litistysyrityksen” tilaulottuvuudeksi mahdottomaksi tulevaisuuden suhteen. Ihmisen vapaa tahto sabotoi aikamatkustamisen mahdollisuuden.

Lue loppuun

Abortti – moraalin musta aukko

On täysin mahdollista, että on olemassa sellainen moraalinen todellisuus, jonka mukaan tappaminen on väärin. Toisin sanoen, on mahdollista, että on mielekästä sanoa, että tappaminen on väärin muussakin mielessä kuin vain yhteiskunnallisena yhteiselon pelisääntösopimuksena. Että se moraalisääntö on jollain tavalla ihmisenä olemisen ytimessä eikä vain sosiaalinen konstruktio.

Lue loppuun