Viiden ulottuvuuden kuvitteluharjoitus

Varoitus: tämä kirjoitelma sisältää estotonta ontologista spekulaatiota

Jokainen meistä osaa kuvitella 3 ulottuvuutta. Myös yksi ja kaksi-ulotteiset ”maailmat” ovat meille aika tuttuja jokapäiväisestä arkielämästä. Neljäs ulottuvuus on myös suhteellisen helppo mieltää jos vaikka ajattelemme aikaa neljäntenä ulottuvuutena. Ajatuskokeenahan voidaan ajatella, että aika voitaisiin ”litistää” nollaan aikaan ja tämä ajan ulottuvuus voitaisiin kuvitella silloin neljäntenä tila-ulottuvuutena. Aika olisi silloin vain yksi ”tila”-ulottuvuus lisää. Jos näin voisi tehdä silloin voisi aikamatkustaminen olla nykyistä helpompaa. Tietysti ongelma on se, että tulevaisuutta ei voi ottaa mukaan tähän ajan ulottuvuuden litistelyyn. Sen voisi tehdä vain jos maailma olisi täysin deterministinen. Mutta ongelmana on vapaa tahto. Ihminen toimijana, jolla on vapaa tahto, tekee ajan ulottuvuuden ”litistysyrityksen” tilaulottuvuudeksi mahdottomaksi tulevaisuuden suhteen. Ihmisen vapaa tahto sabotoi aikamatkustamisen mahdollisuuden.

Lue loppuun