Mitä on kuolema?

Kun ihminen on vaikeiden valintojen edessä, joihin liittyy kysymykset elämästä ja kuolemasta, silloin valintojen tekoon vaikuttaa keskeisesti uskomus siitä mitä on kuolema. Tämä pätee sellaisiin haastaviin moraalikysymyksiin kuin esimerkiksi kuolemantuomio ja eutanasia. Länsimaissa lienee karkeasti ottaen kolmenlaista käsitystä siitä mitä kuolema on. Näitä voisi nimetä kristilliseksi, materialistiseksi ja itämaiseksi.

Lue loppuun