Rikosepäily ja esitutkinta Päivi Räsästä kohtaan tulisi peruuttaa

Koko rikosepäily ja esitutkinta liittyen tähän pamflettiin Päivi Räsästä kohtaan tulisi mielestäni peruuttaa. En tiedä onko se viranomaisprotokollan näkökulmasta edes mahdollista mutta minun mielestä niin pitäisi tehdä. Tämä naurettava oikeuslaitoksen resursseja syövä epäilyprosessi ja esitutkinta pitäisi peruuttaa.

Ei ole oikeuslaitoksen tehtävä yrittää linjata kysymystä, joka kuuluu jokaisen kansalaisen itsenäiseen omatunnon kysymyksen alueelle eli uskonnon vapauden alueelle. Ei ole oikeuslaitoksen asia linjata ”sallittua mielipidettä”, sellaisesta kysymyksestä, josta filosofit, teologit ja tiedemiehetkään eivät ole viimeisten satojen vuosien aikana päässeet yksimielisyyteen.

Historiassa on niukasti esimerkkejä siitä, että tarkoitus pyhittää keinot periaatteen soveltaminen olisi pitkällä tähtäimellä onnistunut valinta. Kahden huonon vaihtoehdon väliltä on aina parempi valita vähemmän huono vaihtoehto. Mutta miksi tarkoitus pyhittää keinot silloin kun tarkoitus hahmotetaan ylevänäkin on huono toimintastrategia?
Pasifisti, joka tekee sen suunnitelman, että eliminoi kaikki, jotka vastustavat pasifismia ei ole enää pasifisti. Ne, jotka tekevät sen arvion, että sananvapautta rajoittamalla voidaan pelastaa länsimaiset ihmisoikeudet ja perusvapaudet tekevät samanlaisen virhearvion.

Onko tosiaan niin että jonkun ihmisoikeutta loukkaa sillä voluumillä jossain netin syövereissä luuraavaa pdf tiedosto, joka dokumentoi uskonnollisen vähemmistön ihmiskuvaa, että moisen pdf:n kirjoittaja pitää mankeloida kriminaalioikeusprosessin läpi? Kyllä on pakko sanoa, että silloin kaksi asiaa jää huomioimatta: suhteellisuudentaju sekä sanan ja uskonnon vapauden merkitys länsimaisen vapaan demokratian perusoikeuksina.

Onko yhteismitallista? Vanhassa testamentissa ohjeistettiin: ”silmä silmästä ja hammas hampaasta”. Mutta länsimaiseen oikeuskäsitykseen ei ole kuulunut se, että kaksi hammasta hampaasta tai koko hammaskalusto hampaasta.


Jos joku ilmaisee julkisuudessa loukkaavan väitteen niin eikö ensisijainen vaihtoehto olisi se, että esittää vastaväitteen. Mutta että kaikesta siitä mikä voidaan tulkita loukkaavaksi tulisi rikosoikeudellisesti rangaistavaa? Tällä periaatteella oikeuslaitoksen värvääminen avaisi loputtoman rikosilmoitusten tulvan jos lakia sovellettaisiin tasapuolisesti kaikkia suojellen, jotka kokevat jotkin lausumat loukkaavina. Ja sitten jos lakia ei sovelleta tasapuolisesti vaan ”selektiivisesti” niin tämä ei ainakaan lisää luottamusta yhteiskunnan instituutioihin.


Nykyistäkin puutteellisen laveatulkintaista lainsäädäntöä soveltaen näkisin, että ensisijainen mielekäs rikoskynnyksen ylittymisen arvion kriteeri voisi olla sen arvion tekeminen, onko jokin puhe tai kirjoitus ensisijaisesti nimittelyä vai onko se ensisijasesti oman vakaumuksen ilmaisu. Tässä kohtaa mielestäni on täysin selvää kummasta on kyse.

Jos kriminalisoidaan sellainen puhe tai kirjoitus, joka kumpuaa kansalaisen rehellisestä pyrkimyksestä ilmaista se vakaumus ja näkemys, jonka hän parhaan kykynsä mukaan osaa muotoilla, tulisi olla täysin itsestään selvää, että sellainen puhe kuuluu sananvapauden ja uskonnonvapauden piiriin. Jos sellainen puhe kriminalisoidaan silloin käytännössä lakkautetaan sananvapaus ja uskonnonvapaus.

Kvanttitietoisuuden aikakausi

Olemme astuneet kvanttitietoisuuden aikakauteen ja siihen vie meitä facebookin tykkäämisnappulat. Mitä tarkoitan kvanttitietoisuudella? Ihmismielen toimintaa on verrattu tietokoneeseen. Mitä analogioita voisi löytyä, kun ihmismieltä verrataan kvanttitietokoneeseen?

Kvanttitietokoneen toimintaperiaate perustuu kubitteihin, joissa toisin kuin perinteisen tietokoneen bitti, joka sisältää kaksi tilaa ”1” tai ”0”, voi kubitti sen sijaan olla arvojen 0 ja 1 lisäksi näiden arvojen samanaikaisessa ”superpositiossa”.

Lue loppuun

Sanan vapauden rajoittamisen tragikoominen absurdi näytelmä ja häppy end hakusessa

Veikkaan, että saamme tulevien kuukausien ja ehkä vuosien aikana nähdä tragikoomisen absurdin näytelmän. Toki se on absurdi jo nyt mutta ehkäpä siitä tulee vieläkin absurdimpi.

Mistä on kysymys tässä kansanedustaja Päivi Räsäseen kohdistuvassa esitutkinnassa? Yhteentörmäyksessä on kaksi juridista näkökulmaa ja jos minulta kysytään niin valtakunnan syyttäjä on mahdottoman yhtälön edessä tehdessään harkintoja sen suhteen, että missä kohtaa menee rikoskynnys kun on kyse epäilyistä rikosnimikkeellä ”kiihottamisesta kansanryhmää vastaan” ja toiselta puolella on ilmaisuvapauden ja uskonnon vapauden perusvapaus.

Lue loppuun

Nollatoleranssi vihapuheelle

(..hieman eri tavalla määriteltynä)

Aloitetaan ”provokatiivisella”? väitteellä: joka on se, että ns. vihapuhe ei ole lisääntynyt yhtään, otetaan vertailukohdaksi sitten mikä tahansa vuosikymmen vaikkapa 70-luvulta lähtien. Tietysti tämä on mutu arvio ja taitaa olla niin, että asian mittaaminen on mahdotonta.

Vihapuhetta on aina ollut ja tulee aina olemaan niin kauan kuin ihminen sallii itselleen kiukun tunteiden ilmaisun.

Ero on nyt vain siinä, että sillä on enemmän yleisöä. Ennen internettiä vihapuhe jäi pienen piirin mölinäksi. Nyt kuka tahansa voi ilmaista mielipiteitään mitä moninaisimmilla sähköisillä foorumeilla. Havaintomielikuva siitä, että vihapuhe olisi lisääntynyt tulee siitä, että potentiaalista ja faktista yleisöä on enemmän johtuen käytetystä kommunikaatiomediasta.

Pitäisikö siis tämän määrällisen muutoksen pohjalta kommunikaatioympäristössä reagoida lainsäädännöllä?

Lue loppuun

Ilmastomuutos narratiivista

Tässä muutamia vapaan assosiaation tuottamia huomioita, muistiinpanoja ja (tyhmiä) kysymyksiä:

Kun käytän sanaa ilmastomuutos, tarkoitan sillä ”narratiivia”. Narratiivilla tarkoitan sitä tarinaa, jonka journalismi ja yleinen mielipide on luonut. Oma roolinsa on myös ilmastotieteilijöillä.
Mutta onko tämä ”virallinen” tai yleisesti omaksuttu narratiivi oikea?

Lue loppuun

Searching for lost files with FileListSearch

How to find a file!? .. it is somewhere in some of the several hard drives or back up cds but where?
Just in case you are like me, you might have accumulated several files (thousands or millions of them) over the years and these files are conveniently scattered in several different hard drives, usb sticks and backup cds or dvds.
Every now and then you are likely to face a need to find some file that is couple of years old and you don’t necessarily even remember from which year or what the file name has been.

Lue loppuun